ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 รุ่น 244/50 หมู่บ้านชวนชื่น ซอย 4/1