ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 084-718-6000 รุ่น 1/101 หมู่บ้านลดาวัลย์เลคโคโลเนียล