ต.บางศรีทอง อ.บางกรวยนนทบุรี 11130 081-840-8881 รุ่น 32/8 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย