ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง นนทบุรี 11000087-871-4849 รุ่น ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์