ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000 รุ่น 249/3 ถนนสรรพสิทธิ์