ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140082-234-6741 รุ่น ซอยบางเลน 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย