ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130086-076-3510 02-449-4821 รุ่น ซอยลากูน 2/2 ถนนกาญจนาภิเษก