ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี 11000 087-549-6838 รุ่น 138/9 ถนนนนทบุรี