ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120084-638-3737 02-982-9201 รุ่น ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 29 ถนนแจ้งวัฒนะ