ซอย 5/2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 รุ่น 35/27 หมู่ที่ 16 หมู่บ้านลดาวัลย์