ซอยโชคชัย 4 (20) ถนนลาดพร้าวแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 085-064-2609 รุ่น 250/162 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านกลางเมือง