ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 081-829-9552 รุ่น 377/247 เบลพาร์คเรสซิเดนท์ อาคาร 5