จ.นนทบุรี 11000081-923-3363 02-962-1010 รุ่น ต.ท่าทราย อ.เมือง