คลองตันเหนือ วัฒนากทม.10110 089-765-1415 รุ่น 311 ซ. เอกมัย 19 ถ. สุขุมวิท 63