กรุงเทพฯ 10330092-246-9649 02-650-9683 รุ่น แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน