กรุงเทพฯ 10260091-451-9295 02-730-5793 รุ่น แขวงบางจาก เขตพระโขนง