กรุงเทพฯ 10240083-199-7768 02-732-9915 รุ่น แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ