กรุงเทพฯ 10120098-250-5644 02-295-3341 รุ่น แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา