กรุงเทพฯ 10120084-097-8160 02-673-0057 รุ่น แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม