กรุงเทพฯ 10120080-991-2612 รุ่น แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร