กรุงทพฯ 10140092-636-6516 02-427-5655 รุ่น แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ