โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) ได้มีพิธีเซ็นต์สัญญาลงนามกรอบความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (sister school) ร่วมกับ เมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
previous arrow
next arrow

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) ได้มีพิธีเซ็นต์สัญญาลงนามกรอบความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (sister school) ร่วมกับ เมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เป็นการแลกเปลี่ยนนักเรียน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น เป็นปีที่ 3

กิจกรรมภาคีระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน อีกหนึ่งกิจกรรมที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนภาคภูมิใจ