“เป๊ะ กนิษฐ์” ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ อีกหนึ่งสมัย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ทศวรรษสาธิตจุฬาฯ คุณณัฏฐนิภา ตีระวนิช มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณกนิษฐ์ สารสิน ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ อีกหนึ่งสมัย โดยสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดใหม่จำนวน 25 คน ไปเป็นที่เรียบร้อย