สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ของอาจารย์ประจำปี 2564 และ 2565

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ของอาจารย์ประจำปี 2564 และ 2565

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่ท่านอาจารย์ของพวกเราจะเกษียณอายุการทำงานในปี 2564 และ 2565 นี้ เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์

ในวันอาทิตย์ ที่4 กันยายน 2565 เวลา 10.45 – 14.30น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4
ค่าลงทะเบียน 700 บาท (ชำระที่งาน) พร้อมบุฟเฟต์อาหารกลางวันของโรงแรม