สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน CUD OPEN HOUSE 2019 บริเวณสนาม 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

IMG_0792
IMG_0793
IMG_0794
IMG_0795
IMG_0796
previous arrow
next arrow
IMG_0792
IMG_0793
IMG_0794
IMG_0795
IMG_0796
previous arrow
next arrow

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 นายกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ พร้อมด้วยกรรมการ และอนุกรรมการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน CUD OPEN HOUSE 2019 บริเวณสนาม 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานในพิธี

สำหรับ โครงการ CUD OPEN HOUSE 2019 "อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสถาปนาโรงเรียนครบ 61 ปี โดยโรงเรียนมีนโยบายที่จะจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬาและอื่น ๆ ซึ่งงานนี้นับเป็นโอกาสดีสำหรับการเผยแพร่นวัตกรรม แนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แนวคิดและกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนได้รับการสาธิตและทดลองใช้ โดยบางกิจกรรมได้ผ่านการวิจัยของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมมาแล้ว