สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2562

S__11698208
S__11698209
S__11698210
S__11698211
S__11698212
S__11698213
previous arrow
next arrow
S__11698208
S__11698209
S__11698210
S__11698211
S__11698212
S__11698213
previous arrow
next arrow

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 กรรมการ และอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, ผศ.ทินกร บัวพูล ผอ.รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและรองคณบดี, อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผอ.รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี รวมถึงอดีตคณาจารย์ และคณาจารย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานด้วยจำนวนมาก

ทั้งนี้ ตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าฯ ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ "พู่ชมพู" ซึ่งมี รศ.รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ และ ผศ.รัชดา สุตรา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นประธานในการปลูก ณ สวนพฤกษศาสตร์ ของโรงเรียนด้วย