สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียนครั้งที่ 9 (Big cleaning day at Satit Chula)

S__11698198
S__11698204
217363
217364
S__11698202
S__11698203
S__11698199
S__11698205
S__11698206
previous arrow
next arrow
S__11698198
S__11698204
217363
217364
S__11698202
S__11698203
S__11698199
S__11698205
S__11698206
previous arrow
next arrow

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา กรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียนครั้งที่ 9 (Big cleaning day at Satit Chula) ตั้งแต่เวลา 12.45-16.00 น. ณ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โดยงานดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากร นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และนิสิตฝึกสอน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการและรองคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวระหว่างการเปิดงานว่า กิจกรรมรวมพลังทำความสะอาดโรงเรียนถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นปีละครั้ง ก่อนที่จะมีการเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมาช่วยทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในและรอบบริเวณโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ของอาจารย์ บุคลากร นักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่าและผู้ปกครองด้วย