สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ จัดกิจกรรมตรวจมวลกระดูกและมวลไขมัน แก่คณาจารย์และบุคคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ จัดกิจกรรมตรวจมวลกระดูกและมวลไขมัน แก่คณาจารย์และบุคคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยทีมแพทย์จากสมาคมนักเรียนเก่าฯ และกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ช่วยให้บริการในครั้งนี้