สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดคณะแพทย์ และคณะทำงานตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดคณะแพทย์และคณะทำงานตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามที่ฝ่ายบริหารร่วมกับหน่วยพยาบาล และกลุ่มเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560