สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คนใหม่

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และ กรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์คนใหม่ ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมห้าทศวรรษสาธิตจุฬาฯ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม