รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพตาแก่นักเรียน ระดับอนุบาล3 ป.1 และ ป.4

110119_2-01
110119_2-02
110119_2-03
110119_2-04
110119_2-05
previous arrow
next arrow
110119_2-01
110119_2-02
110119_2-03
110119_2-04
110119_2-05
previous arrow
next arrow

รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพตาแก่นักเรียน ระดับอนุบาล3 ป.1 และ ป.4 โดยสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ สนับสนุนอนุเคราะห์แพทย์ และบุคลากรมาช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรมนี้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม