ภาพความประทับใจงานเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2563

01
02
03
04
05
06
07
08
08-1
09
10
11
12
13
14
15
16
previous arrow
next arrow
01
02
03
04
05
06
07
08
08-1
09
10
11
12
13
14
15
16
previous arrow
next arrow

ภาพความประทับใจงานเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 (สามย่าน) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

อาจารย์ที่เกษียณอายุการทำงานปีนี้มี 3 ท่าน จากฝ่ายประถม ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล
    ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
  2. อาจารย์แสงทิวา ไชยยศ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  3. อาจารย์อนุทัย โรจนวิภาต
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook CUD Alumni Association กดที่นี่