ประมวลภาพวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ครบรอบ 60 ปี

S_8186350327795
S_8186350333256
S_8186350335979
S_8186350402050
S_8186350440477
S_8186350447246
S_8186350491962
S_8186350492542
S_8186350544878
S_8186350595547
S_8186350604743
S_8186350641007
S_8186350697214
S_8186350742482
S_8186350747399
S_8186350799522
S_8186350810070
previous arrow
next arrow
S_8186350327795
S_8186350333256
S_8186350335979
S_8186350402050
S_8186350440477
S_8186350447246
S_8186350491962
S_8186350492542
S_8186350544878
S_8186350595547
S_8186350604743
S_8186350641007
S_8186350697214
S_8186350742482
S_8186350747399
S_8186350799522
S_8186350810070
previous arrow
next arrow

นายกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม