ประมวลภาพความประทับใจงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2564 และ 2565

305390364_5497347736991625_3723017969655493072_n
305246672_5497344840325248_4761572802618724692_n
305288699_5497345823658483_9180849005683969904_n
305361752_5497352496991149_2143836421156241452_n
305611793_5497350913657974_3073999321415487245_n
305410348_5497351803657885_8870063669535080764_n
287310843_5497348713658194_6924184991080854404_n
305561626_5497352703657795_1970620830633309097_n
previous arrow
next arrow
305390364_5497347736991625_3723017969655493072_n
305246672_5497344840325248_4761572802618724692_n
305288699_5497345823658483_9180849005683969904_n
305361752_5497352496991149_2143836421156241452_n
305611793_5497350913657974_3073999321415487245_n
305410348_5497351803657885_8870063669535080764_n
287310843_5497348713658194_6924184991080854404_n
305561626_5497352703657795_1970620830633309097_n
previous arrow
next arrow

งานเกษียณอายุการทำงานประจำปี พ.ศ.2565

ภาพความประทับใจงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2564 และ 2565 เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ

อาจารย์ที่เกษียณอายุการทำงานปี2565 มี 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ. พัชรี วรจรัสรังสี (ฝ่ายประถม)
2. ผศ. ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ (ฝ่ายประถม)
3. ผศ. ดร. นาถวดี นันทาภินัย (ฝ่ายมัธยม)
4. ผศ. ดร. วิเชียร หรรษานิมิตกุล (ฝ่ายมัธยม)
5. อ. ธนยศ พุทธพงศ์ (ฝ่ายมัธยม)

อาจารย์ที่เกษียณอายุการทำงานปี2564 มี 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไป
1. ผศ. อัมพร อังศรีพวง (ฝ่ายประถม)
2. ผศ. พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล (ฝ่ายประถม)
3. ผศ. นววรรณ วุฒฑะกุล (ฝ่ายมัธยม)
4. อ. ประเสริฐ บุญสมบูรณ์สกุล (ฝ่ายมัธยม)

รูปถ่ายบรรยากาศงานเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2564 และ 2565
https://drive.google.com/drive/folders/1mthlh4qgUdF6_MtJ3Y3GnmfpgxPmY1Z8?usp=sharing