นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

210119_2-01
210119_2-02
210119_2-03
210119_2-04
210119_2-05
210119_2-06
previous arrow
next arrow
210119_2-01
210119_2-02
210119_2-03
210119_2-04
210119_2-05
210119_2-06
previous arrow
next arrow

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 มกราคม 2562