นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ในงานวิพิธทัศนา

200119-01
200119-02
200119-03
200119-04
200119-05
200119-06
200119-07
200119-08
previous arrow
next arrow
200119-01
200119-02
200119-03
200119-04
200119-05
200119-06
200119-07
200119-08
previous arrow
next arrow

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 นายกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ในงานวิพิธทัศนา "กาล 6 ทศวรรษสาธิตจุฬาฯ ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด" ณ โรงละครแห่งชาติ

สำหรับการแสดงวิพิธทัศนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียน อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าเข้าร่วมแสดง และอยู่เบื้องหลังจำนวนมาก