นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ในงานต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562

281218-01
281218-02
281218-03
281218-04
281218-05
281218-06
281218-07
previous arrow
next arrow
281218-01
281218-02
281218-03
281218-04
281218-05
281218-06
281218-07
previous arrow
next arrow

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 46 รูป ในงานต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 "สาธิตจุฬาฯ แสนสุขี สวัสดีปีกุน" ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ สนาม 2 และ สนาม3 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม