นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เป็นพิธีกรการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและความรู้ทั่วไป ในงานสาธิตจุฬาฯ Grand Open House

011
012
014
013
015
016
previous arrow
next arrow
011
012
014
013
015
016
previous arrow
next arrow
คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เป็นพิธีกรการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและความรู้ทั่วไป ในงานพูนศาสตร์พิพัฒน์ หกทศวรรษ สาธิตจุฬาฯ Grand Open House ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม