ติดต่อเรา

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม ซอยจุฬา 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

02-218-2331

085-912-0838

02-218-2356

[email protected], [email protected]