ติดต่อเรา

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม ซอยจุฬา 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

02-218-2316

02-218-2356

webmaster@cudaa.org, cudalumni@gmail.com