ชวนพี่ ๆ โชว์ของให้น้อง ๆ ดู!

ชวนพี่ ๆ โชว์ของให้น้อง ๆ ดู!

ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ทุกรุ่น ส่งผลงานศิลปะเข้าคัดเลือกเพื่อร่วมแสดงงานในนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ Limitless14 ซึ่งจะมีการจัดแสดงในรูปแบบ 3D Visual Exhibition ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2564 นี้

พี่ ๆ น้อง ๆ สามารถศึกษาตามรายละเอียดจากรูปภาพนี้ เพื่อร่วมการคัดเลือกตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทาง >> ผู้ประสานงาน : ภาสุรีย์ (จอย) รุ่น CUD 32
Email : [email protected]
Line ID : joypasuree
เบอร์ติดต่อ : 089-204-4404

*หมายเหตุ
- การตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
- รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารเรียน 60 ปีสาธิตจุฬาฯ