คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
previous arrow
next arrow

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ นำทีมกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560