สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และทีมแพทย์ของสมาคมฯ เข้าตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

031
033
032
034
previous arrow
next arrow
031
033
032
034
previous arrow
next arrow

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และทีมแพทย์ของสมาคมฯ เข้าตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 5 ทศวรรษ สาธิตจุฬาฯ