คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมงาน “พระมหากรุณาธิคุณปกหล้า สาธิตจุฬาฯภักดีนิรันดร์”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมงาน "พระมหากรุณาธิคุณปกหล้า สาธิตจุฬาฯภักดีนิรันดร์" มีการร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข๙ โดยอาจารย์ นักเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมและมัธยม นักเรียนเก่า และเจ้าหน้าที่ ที่สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และมีการเปิดนิทรรศการและส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560