ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวสาธิตจุฬาฯพร้อมใจกันมาร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการของอาจารย์สาธิตจุฬาฯประจำปี 2562

messageImage_1565659145436
messageImage_1565659158002
001-DSC_1287
002
003
004
005
previous arrow
next arrow
messageImage_1565659145436
messageImage_1565659158002
001-DSC_1287
002
003
004
005
previous arrow
next arrow

ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวสาธิตจุฬาฯ พร้อมใจกันมาร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. - 14.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.30 น.) ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ (สามย่าน)

อาจารย์ที่เกษียณอายุการทำงานในปี 2562 ประกอบไปด้วย
ฝ่ายประถม
1. ผศ.ประณาท เทียนศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. รศ.อรนุชา (จิรวรรณ) อัฏฏะวัชระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)

ฝ่ายมัธยม
1. ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. อ.เรวดี หิรัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. อ.ฉันทนา เชาว์ปรีชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. อ.อุไร วิจิตร กลุ่มสาระเรียนรู้การงาน
5. ผศ.ดร.ปราณภา (ปราณี) โหมดหิรัญ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

บรรยากาศงานเป็นกันเองเหมือนได้กลับมาเจอครอบครัวที่คุ้นเคยกันมานาน และถือเป็นโอกาสตอบแทนบุญคุณอาจารย์ มาพบปะพูดคุยให้อาจารย์ชื่นใจ ^_^