ขยายเวลาการสมัคร EDU V-RUN 2022

ขยายเวลาการสมัคร จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 การเดินวิ่งแบบ Virtual Run ไปกับ EDU CU V-RUN 2022 25 วัน RUN TOGETHER

ระยะเวลาการเก็บระยะทาง 6-30 มีนาคม 2565

กิจกรรมจะเป็นการเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 100 km ภายในเวลา 25 วัน แบบ Anywhere Anytime อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ออกกำลังกายได้

สมัครได้ที่ http://eduvirtualrun.com

มาสมัครเพิ่มเติมกันเยอะๆ นะคะ