กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมงาน”ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความฝัน ผูกพันสาธิตจุฬาฯ” ปีการศึกษา 2560

1
2
3
4
5
6
7
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
previous arrow
next arrow

กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมงานในวาระคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560 ในงาน "ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความฝัน ผูกพันสาธิตจุฬาฯ" ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560