แขวงบางมด เขตจอมทองกรุงเทพฯ 10150 080-444-3398 รุ่น 392 ถนนพระราม 2