เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260087-357-2967 02-185-5456 รุ่น ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก