นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ พร้อมด้วยกรรมการ และอนุกรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดศาลาเด็กดี

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ พร้อมด้วยกรรมการ และอนุกรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดศาลาเด็กดี โดยมี ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์, รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และคณาจารย์จำนวนมาก เข้าร่วมพิธีด้วย ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น

สำหรับศาลาเด็กดี เดิมทีสร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2502 แรกเริ่มเป็นเพียงศาลาไม่มีชื่อ ตั้งอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียน สันนิษฐานว่าชื่อ "ศาลาเด็กดี" เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลัง ศาลาหลังนี้ใช้เป็นที่พักของนักเรียน เพื่อรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านหลังเลิกเรียน และเป็นที่พักผ่อนของนักเรียนในช่วงเวลาพัก ต่อมาคาดว่ามีการรื้อถอนศาลาหลังนี้ไปพร้อมกับอาคารเรียนอื่น ๆ หลังจากมีการย้ายนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนปัจจุบันใน พ.ศ.2525

พ.ศ.2539 มีการสร้างศาลาเด็กดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง บริเวณข้างอาคาร 2 ด้านตะวันตก (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารโรงซ่อม) โดยเป็นศาลาทรงไทย ซึ่งใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมนอกห้องเรียน แต่มีการรื้อถอนศาลาหลังนี้ออกในช่วงปี พ.ศ.2551 เพื่อก่อสร้างอาคาร 50 ปี

เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2561 โรงเรียนจึงได้ศึกษารูปแบบศาลาเด็กดีแบบดั้งเดิม แล้วขอความอนุเคราะห์จากสมาคมนักเรียนเก่าฯ ดำเนินการก่อสร้างศาลาขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย