สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2562

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 กรรมการ และอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, ผศ.ทินกร บัวพูล ผอ.รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและรองคณบดี, อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผอ.รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี รวมถึงอดีตคณาจารย์ และคณาจารย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานด้วยจำนวนมาก

ทั้งนี้ ตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าฯ ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ "พู่ชมพู" ซึ่งมี รศ.รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ และ ผศ.รัชดา สุตรา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นประธานในการปลูก ณ สวนพฤกษศาสตร์ ของโรงเรียนด้วย